HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Samenstelling college

Samenstelling college

A.B. (Anton) Stapelkamp

A.B. Stapelkamp
contactgegevens en taken A.B. (Anton) Stapelkamp
FunctieBurgemeester
E-mailadresa.stapelkamp@aalten.nl
Taken
 • Communicatie
 • Verkiezingen
 • Burgerzaken
 • Gevonden en verloren voorwerpen
 • Lijkbezorging
 • Koninklijke Onderscheidingen
 • Bestuursondersteuning
 • Bestuurlijke samenwerking, Euregio en overige internationale contacten
 • Personeel en organisatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Juridische zaken
 • Veiligheidshuis (huiselijk geweld)
 • Cultuur, musea en erfgoed (representatie)
 • Regio Achterhoek
 • Burgerparticipatie
 • Bestuurlijke vernieuwing

T.M.M. (Ted) Kok

T.M.M. Kok
contactgegevens en taken T.M.M. (Ted) Kok
FunctieWethouder
E-mailadrest.kok@aalten.nl
Taken
 • Ruimtelijke Ordening (RO), stedelijke vernieuwing en volkshuisvesting
 • FinanciĆ«n
 • Huisvesting (gebouw), gebouwenbeheer en facilitair
 • Grondzaken, exploitatiegronden
 • Breedband
 • WABO
 • Cultureel erfgoed (beleid)
 • Omgevingswet
 • Geo-informatie, kadaster en authentieke registraties
 • ICT, informatiebeveiliging en privacy
Politieke partijChristen Democratisch Appel

A.J. (Hans) te Lindert

A.J. te Lindert
contactgegevens en taken A.J. (Hans) te Lindert
FunctieWethouder
E-mailadresh.te.lindert@aalten.nl
Taken
 • Onderwijs
 • Jeugd
 • Sport
 • kinderopvang, peuterspeelzalen, gastouderopvang
Politieke partijChristen Democratisch Appel

M.J. (Martin) Veldhuizen

M.J. Veldhuizen
contactgegevens en taken M.J. (Martin) Veldhuizen
FunctieWethouder
E-mailadresm.veldhuizen@aalten.nl
Taken
 • Economische zaken
 • Weekmarkten
 • Recreatie en Toerisme
 • Duurzaamheid
 • Buitendienst
 • Beheer begraafplaatsen
 • Beheer wegen
 • Riolering
 • Milieubeheer, afvalverwijdering, afvalverwerking
 • Aanspreekpunt waterschappen
Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

J.C. (Joop) Wikkerink

J.C. Wikkerink
contactgegevens en taken J.C. (Joop) Wikkerink
FunctieWethouder
E-mailadresj.wikkerink@aalten.nl
Taken
 • WMO
 • Minimabeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Volksgezondheid/gezondheidszorg
 • Participatiewet
 • Welzijn
 • Dierenwelzijn
 • Bibliotheek
 • Subsidiebeleid
 • Kulturhusen
 • Inburgering
 • Lokale en regionale media
Politieke partijProgressieve Partij

A.J.M. (Annemieke) Gildhuis

A.J.M. Gildhuis
contactgegevens en taken A.J.M. (Annemieke) Gildhuis
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadressecretariaat@aalten.nl