HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Verordeningen en beleidsstukken  |  Algemeen  |  Verordening basisregistratie personen 2014

Verordening basisregistratie personen 2014

Raadpleeg hier de verordening.