HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Concept Centrumvisie Dinxperlo

Concept Centrumvisie Dinxperlo

foto van markt in Dinxperlo

Op 10 december afgelopen jaar zijn we gestart om samen met ondernemers, eigenaren, belangenverenigingen een toekomstplan te maken voor het centrum van Dinxperlo. In maart is de tussenstand op onze gemeentelijke website geplaatst. Hier heeft u gezien dat we begonnen zijn met vier verschillende scenario’s voor de toekomst van het centrum van Dinxperlo. Via e-mail en telefoon zijn reacties gegeven op deze tussenstand. De reacties op deze vier scenario’s lieten een voorkeur zien voor één van deze toekomstbeelden.

Onder leiding van adviesbureaus Stadskracht en BRO is samen met de twee werkgroepen en de begeleidingscommissie dit toekomstplan verder uitgewerkt tot de “Centrumvisie Dinxperlo”. Hierbij hoort ook een voorstel om samen aan de slag te gaan met de uitvoering van de centrumvisie (uitvoeringsagenda).

Op 13, 14 en 15 juli is de centrumvisie gepresenteerd in de kerk op het Prins Clausplein.

Hieronder kunt u alle stukken lezen of downloaden.

Uw reactie op de centrumvisie

We zijn benieuwd naar uw mening over het plan. Graag horen wij uw opmerkingen of aanvullingen. Dit kan tot 14 augustus, via e-mail aan gemeente@aalten.nl, per brief of telefonisch. U mag ook reageren aan Stefan van Aarle via e-mail info@stadskracht.nl

Na 14 augustus worden de reacties verwerkt en wordt de eindrapportage Centrumvisie Dinxperlo met uitvoeringsagenda afgerond.

Planning vaststelling Centrumvisie Dinxperlo

In september wordt de visie met uitvoeringsagenda aan het college van Burgemeester en Wethouders ter besluitvorming voorgelegd. Vervolgens wordt in oktober de visie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

We wensen u veel leesplezier en zijn benieuwd naar uw reactie.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie