HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Gemeente zaait 30.000 m2 extra akkerranden in

Gemeente zaait 30.000 m2 extra akkerranden in

weiland met gele bloemen

De gemeente Aalten heeft dit jaar 30.000 m2 extra akkerranden en bermen ingezaaid met bloemenmengsels. Al jaren zaaien we akkerranden in, normaal gesproken zo’n 5.000 m2, maar dit jaar hebben we extra ingezaaid omdat het zo slecht gaat met de bijen en insecten in ons land. Eerder dit jaar vroegen we samen met NPO Radio 2 al aandacht voor de bijen. Ze hebben vooral meer bloemen nodig.

Bloeiende akkerranden zijn niet alleen een fraai gezicht – er worden zelfs fietsroutes uitgezet die langs de akkerranden leiden –, het beschermt de landbouwgewassen ook tegen ziektes en wildvraat en het zorgt voor voedsel voor insecten, bijen, vogels en zoogdieren. Het biedt deze dieren daarnaast dekking en beschutting.

De akkerranden zijn heel belangrijk voor de bijen. Helemaal nu een groot deel van de bijen met uitsterven wordt bedreigd. Zonder bijen geen bestuiving, geen bevruchting en geen voortplanting, waardoor vele planten en dieren in gevaar komen.

Aangepast bermbeheer

Daarnaast houden we tijdens het beheer van de bermen vooral in het buitengebied rekening met flora en fauna. Waar mogelijk maaien we alleen de eerste meter. De rest van de berm blijft staan en wordt pas aan het eind van het jaar gemaaid. Ook zijn er 3 rotondes opnieuw ingericht met prairiebeplanting. Deze beplanting heeft een gunstig effect op de insectenstand. Verder zijn er de afgelopen jaren diverse braakliggende bouwkavels en een aantal overhoeken (tijdelijk) ingezaaid met bloemrijke mengsels.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie