HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Hoe klimaatbestendig is de gemeente Aalten?

Hoe klimaatbestendig is de gemeente Aalten?

Waar kunnen we droogte, wateroverlast, overstromingen en hittestress verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen hebben de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk samen met Waterschap Rijn en IJssel een klimaateffectatlas gemaakt. De atlas is voor iedereen toegankelijk.

De klimaateffectatlas laat op een interactieve manier de mogelijke effecten van klimaatverandering zien tot op perceelniveau. Belangrijkste thema’s zijn extreme regen, droogte en hitte. De kaarten geven inzicht in de effecten in uw eigen buurt. Zo is voor iedereen duidelijk te zien waar het risico op overlast het grootst is bij de nu verwachte klimaatveranderingen. Eén kaart toont bijvoorbeeld het effect van extreme neerslag. Welke straten overstromen dan? Een andere kaart geeft aan in welke gebieden het op tropische dagen extra heet is in de bebouwde kom.

Gevolgen klimaatveranderingen

De effecten van de klimaatverandering zullen ook in onze gemeente merkbaar zijn:

  • in de kernen: hitte-overlast, een toename van de energievraag, droogteschade in tuinen en groenstroken, meer neerslag in korte tijd, waardoor de kans op wateroverlast en overstromingen toeneemt;
  • in het verkeer: hinder door wateroverlast op straat;
  • in de landbouw en de natuur: droogteschade, schade aan ecosystemen, verminderde waterkwaliteit, toename van exoten (eikenprocessierups, buxusmot);
  • gezondheid en welzijn: sterfgevallen door hitte, ziekten en plagen.

Samen moeten we het doen

Iedereen kan bijdragen aan het vinden van oplossingen voor ons veranderende klimaat en de gevolgen daarvan. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van uw tuin (tegel eruit, plant erin) of dak of het doorzagen van de regenpijp en het water in de tuin laten lopen in plaats van naar het riool af te laten voeren. Dat water komt weer van pas bij droogte en hitte, want alle beetjes helpen!

Meer weten?

Wilt u weten wat u bij u in de buurt merkt van klimaatverandering? Bezoek dan de Klimaateffectatlas Aalten en zoom in op uw buurt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie