HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Rupsenplaag in hele Achterhoek

Rupsenplaag in hele Achterhoek

rupsen kruipen over boomstam

Update 10 juli:

Op dit moment zijn 3 bestrijdingsbedrijven in opdracht van de gemeente Aalten volop bezig nesten van de eikenprocessierups te verwijderen. Afgelopen weken hebben we een flinke inhaalslag kunnen maken. De klachten over nesten in eiken binnen de bebouwde kom zijn nu nagenoeg afgehandeld.

Buiten de bebouwde kom worden deze en de komende weken langs hoofdwegen nog zoveel mogelijk nesten verwijderd. Voor de overige wegen buiten de bebouwde kom blijft het noodzakelijk prioriteiten... te stellen; daar worden alleen nesten in eiken dicht bij bebouwing weggehaald.

Binnen nu en eind juli verpoppen de rupsen zich tot processievlinders. De ervaring van voorgaande jaren is dat de overlast dan beduidend minder wordt.

Locaties waar zich nesten bevinden zijn ons bekend. Melden is niet meer nodig.

Eigen bomen

We bestrijden alleen rupsen in gemeentelijke bomen. Als u in uw eigen bomen eikenprocessierupsen aantreft moet u zelf contact opnemen met een bedrijf voor bestrijding. Wij raden u af de bestrijding zelf te doen.

Voorkom overlast

Probeer contact met rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten, te vermijden (let op, er kunnen ook rupsen of resten ervan in het gras onderaan de boom zitten):

  • Bedek bij bezoek aan (natuur)gebieden, waar de rupsen voorkomen, uw hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.
  • Krab of wrijf niet na aanraking met de rupsen of haren, maar was of spoel de huid met water en was uw kleding op 60 graden.

Gezondheidsklachten

Klachten verdwijnen meestal vanzelf binnen 2 weken. Een crème met bijvoorbeeld menthol kan verlichting geven bij huidirritatie. Wanneer u ernstige gezondheidsklachten heeft als gevolg van de eikenprocessierups raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts.

Nestkastjes

Het aantal rupsen en de overlast hiervan neemt de laatste jaren toe. Dit komt mede door de verandering van het klimaat en de afname van de biodiversiteit. Als gevolg daarvan zijn er onvoldoende natuurlijke vijanden die de eikenprocessierups te lijf gaan, zoals koolmezen, vleermuizen en bepaalde soorten insecten. Daarom hebben wij in april dit jaar gratis nestkastjes beschikbaar gesteld voor mensen in het buitengebied. Ook hebben we zelf 50 nestkastjes opgehangen. We hopen dat hierdoor de komst van insecten en vogels bij eikenbomen toeneemt. Het ophangen van de nestkastjes is niet de oplossing van het hele probleem. Daarom is er begin dit voorjaar gespoten met een bestrijdingsmiddel. Maar zoals het er nu naar uitziet zijn er, niet alleen in onze gemeente, maar in de hele regio (en misschien wel landelijk) aanvullende maatregelen nodig om de overlast van deze rupsen te beperken.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie