HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Samenwerken aan de Visie centrum Dinxperlo - waar staan we nu?

Samenwerken aan de Visie centrum Dinxperlo - waar staan we nu?

foto markt kraampjes dinxperlo

Samen met u willen wij werken aan een aantrekkelijk, vitaal en gezellig centrum van Dinxperlo. Hiervoor hebben wij ondernemers, bewoners, eigenaren, bezoekers en andere belangstellenden gevraagd om hun ideeën, wensen en aandachtspunten met ons te delen.

Op 20, 22 en 24 mei en 1 juni hebben we vier inloopbijeenkomsten in het centrum van Dinxperlo georganiseerd. Aan de hand van vier thema’s – aanbod winkels/horeca – ruimtelijke kwaliteit gebouwen – ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte – activiteiten en toerisme – is op grote posters (zie hieronder) de huidige stand van zaken weergegeven en hebben wij per thema open vragen gesteld.

De stand van Dinxperlo

Alle betrokkenen hebben hun reactie op memoblaadjes geschreven en deze op de posters geplakt. Via vragenkaarten hebben we ook (Duitse) bezoekers van het centrum gevraagd input te leveren. De opbrengst mag er zijn. In totaal zijn er ca. 350 memo’s ingevuld, 138 ideeënkaarten in de glazen bus ingeleverd en tot vorige week zijn nog 16 reacties via mail en post binnengekomen. Met als resultaat een stevige hoeveelheid ideeën en richtingen die een eerste beeld over ‘de stand van Dinxperlo’ op tafel hebben gebracht. Iedereen die heeft meegedacht, meegesproken en meegeschreven: hartelijk dank voor uw (eerste) inbreng!

De zomerperiode gebruiken wij om alle informatie te sorteren op vaak(st) genoemde punten en andere specifieke ideeën en deze in onderlinge samenhang te beoordelen. Na de zomer informeren wij de gemeenteraad en u over de opbrengsten vanuit deze eerste fase en komen wij vervolgens met een voorstel hoe wij samen met ondernemers, gebiedspartijen, belangengroepen en bewoners de visie willen opstellen.

Uw ideeën zijn nog welkom. Natuurlijk kunt u in de zomerperiode nog steeds uw vragen, wensen en ideeën aanleveren, via gemeente@aalten.nl.

In de week van 26 augustus starten we het proces weer op.

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie