HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Visie centrum Dinxperlo stand van zaken maart 2020

Visie centrum Dinxperlo stand van zaken maart 2020

tekening van centrum dinxperlo

Zoals u weet werken we aan een visie voor het centrum van Dinxperlo. Dit doen we samen met adviesbureau StadsKracht, twee werkgroepen en een begeleidingscommissie van gebiedspartijen en ambtenaren.

We willen u graag laten zien waar we nu staan. Op basis van alle input en analyses zijn er vier toekomstscenario’s opgesteld voor het centrum van Dinxperlo. Deze scenario’s zijn zowel in de werkgroepen als in de begeleidingscommissie besproken.

Omdat het tonen van de scenario’s op de weekmarkt van vrijdag 13 maart niet door kon gaan, kunt u de presentatie inzien of downloaden. In de presentatie vindt u op hoofdlijnen de analyse en een korte weergave van de vier toekomstscenario’s. Voor de leesbaarheid van de tekeningen zijn deze in groot formaat als aparte pdf toegevoegd.

Wanneer u een reactie wilt geven kan dit rechtstreeks aan StadsKracht via info@stadskracht.nl

Vervolg

Alle reacties op deze vier scenario’s worden in de komende weken uitgewerkt. Daarna wordt één voorkeursscenario uitgewerkt tot een concept toekomstvisie voor het centrum mét een concreet uitvoeringsprogramma. Naar verwachting is deze begin mei beschikbaar.

Op dat moment organiseren wij een brede informatieavond in het Kulturhus, waar zowel het doorlopen proces als de concept-visie gepresenteerd worden voor alle belangstellenden.

Nadere informatie volgt uiteraard te zijner tijd.

Rectificatie:

Het document “Update centrumvisie Dinxperlo maart 2020” is aangepast. Dit betreft een rectificatie: “Seven Men” stopt. Hieronder kunt u de gecorrigeerde versie inzien.

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie