HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Bouwen en Ruimtelijke Ordening  |  Aanvraag subsidie op grond van de tijdelijke subsidieregeling verwijdering asbest en of sloop overtollige bebouwing in het landelijk gebied

Aanvraag subsidie op grond van de tijdelijke subsidieregeling verwijdering asbest en of sloop overtollige bebouwing in het landelijk gebied

Algemeen

Met bijgaand formulier vraagt u subsidie aan voor verwijdering van asbest en/of sloop van overtollige bebouwing in het landelijk gebied. Lees hier meer informatie over de subsidieregeling.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie