HOME  |  Inwoners  |  Uit te geven bouwkavels  |  Bouwkavels De Heurne

Bouwkavels De Heurne

In de kern van De Heurne, aan de westzijde van de Keizerweg, zijn bouwkavels te koop. Er zijn kavels voor vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen beschikbaar. De kavels worden door de gemeente verkocht.

Planopzet

 Kavel type woning oppervlakte prijs incl BTW
1 2^1-kap 277 € 67.034,00
2 2^1-kap 292 € 70.664,00
3 rijenwoning hoek 216 € 35.937,00
4 rijenwoning tussen 155 € 24.850,38
5 rijenwoning hoek 253 € 42.092,88
8 vrijstaand 418 € 101.156,00
9 rijenwoning hoek 174 € 28.949,25
10 rijenwoning tussen 125 € 20.040,63
11 rijenwoning tussen 120 € 19.239,00
12 rijenwoning hoek 169 € 28.117,38
13 rijenwoning hoek 169 € 28.117,38
14 rijenwoning tussen 120 € 19.239,00
15 rijenwoning tussen 125 € 20.040,63
16 rijenwoning hoek 174 € 28.949,25
17 vrijstaand 416 € 100.672,00

type woning prijs per vierkante meter exclusief BTW prijs per vierkante meter inclusief BTW
vrijstaand € 200,00 € 242,00
2^1 kap € 200,00 € 242,00
rijenwoning hoek € 137,50 € 166,38
rijenwoning tussen € 132,50 € 160,33

Inschrijfvoorwaarden

De volgende inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing:

 • Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
 • Personen dienen een minimale leeftijd van 18 jaar te hebben;
 • Personen die gezamenlijk een kavel willen kopen, dienen zich gezamenlijk in te schrijven. Het is niet toegestaan om afzonderlijk in te schrijven;
 • Inschrijfformulieren dienen tijdig en volledig ingevuld te worden ingediend;
 • Inschrijfformulieren die niet voldoen aan de hiervoor genoemde vereisten zijn ongeldig en worden door de gemeente niet in behandeling genomen;
 • Aannemers, bouw- en/of ontwikkelingsbedrijven e.d. zijn van deelname uitgesloten.

Uitgifte

Inschrijving

Heeft u interesse in een bouwkavel? Dan kunt u zich inschrijven door middel van onderstaand inschrijfformulier. Dit kan tot en met zondag 14 augustus 23:59 uur. Er wordt €500,- aan inschrijfgeld gevraagd. Bij het inschrijven wordt geacht hiermee akkoord te gaan.

Inschrijfformulier bouwkavels De Heurne

Toewijzing/loting

De toewijzing vindt plaats op basis van loting. De inschrijving wordt gezien als een lot. Alle loten worden getrokken waardoor er een ranglijst ontstaat (tevens reservelijst). Op basis van deze ranglijst krijgt de eerste op de lijst als eerste de keuze om een kavel te kiezen. Deze ranglijst wordt aangehouden totdat alle kavels zijn vergeven of het einde van de ranglijst is bereikt. Dit houdt in dat wanneer u zich inschrijft, u aanwezig moet zijn op de avond dat de kavel wordt uitgegeven.
Deze loting zal plaatsvinden in week 35.  

Na toewijzing

Na de toewijzing wordt aan de persoon aan wie de kavel is toegewezen binnen 14 dagen een optieovereenkomst toegezonden. Binnen 14 dagen na verzending dient de ondertekende optieovereenkomst retour te worden gezonden. De optieovereenkomst wordt vervolgens door de gemeente ondertekend, waarna de gegadigde een ondertekend exemplaar retour ontvangt. De gegadigde is tevens een optievergoeding verschuldigd van € 1.500,- exclusief BTW. De reeds betaalde €500,- voor het meedoen aan de loting wordt hierop in mindering gebracht.

Deze vergoeding wordt verrekend bij de levering van de kavel.

 • Wanneer u een kavel kiest, wordt de €500,- in mindering gebracht op de optievergoeding
 • Wanneer u een kavel kiest, maar de optieovereenkomst niet ondertekent, bent u de €500,-  kwijt
 • Wanneer u geen kavel mag kiezen of u ziet van de kavel af omdat deze al is vergeven ontvangt u de €500,- terug op uw rekening.

Globale planning

 1. Bekendmaking start uitgifte in lokale krant, lokale media en op de website vanaf week 26.
 2. Inschrijving op basis van gemeentelijk inschrijfformulier (€500,- voor de inschrijving) vanaf vrijdag 1 juli tot en met zondag 14 augustus 2022 23:59 uur.
 3. Loting en bekendmaking. Uiterlijk 2 september 2022. Eén dag voor de loting dient de €500,- euro aan de gemeente te zijn overgemaakt.
 4. Uiterlijk 16 september 2022 worden de optieovereenkomsten opgesteld en ondertekend.
 5. Vanaf week 37 tot en met week 11 worden de omgevingsvergunningen aangevraagd.
 6. vanaf week 12 in 2023 worden de definitieve overeenkomsten opgesteld en ondertekend.
 7. Vanaf week 16 in 2023 vindt de levering van de kavels plaats.

Voorwaarden

Op de verkoop van deze bouwkavels zijn de Algemene verkoopvoorwaarden bouwkavels De Heurne van toepassing.

Belangstelling?

Bekijk op de digitale kaart het overzicht van de uit te geven kavels.

Alle kavels worden rechtstreeks door de gemeente verkocht.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie