HOME  |  Inwoners  |  Welstand

Welstand

Een bouwplan moet voldoen aan de reguliere eisen van welstand. Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig hebt, kan het zijn dat de gemeente dit voorlegt aan de welstandscommissie. De welstandscommissie beslist of het bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

In de welstandsnota staan de criteria bepaald, aan de hand waarvan u zelf kan inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Als dat zo is mag de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand worden geweigerd.

Via onderstaande links kunt u kennisnemen van de inhoud van de Welstandsnota.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie