HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Antenne of schotelantenne plaatsen

Antenne of schotelantenne plaatsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een antenne of schotelantenne wilt plaatsen, hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of dit voor u geldt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U plaatst de antenne aan de achterkant van uw woning.
 • Als u een antenne aan de voorkant van uw woning plaatst, blijft de antenne achter de voorgevel.
 • De schotelantenne is maximaal 3 meter hoog (vanaf de voet gemeten). En de doorsnede is maximaal 2 meter.
 • Een andere antenne is maximaal 5 meter hoog (vanaf de voet gemeten). Als deze antenne is bevestigd aan de gevel, meet u vanaf het punt waarop de antenne (met antennedrager) het dak kruist.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • bouwtekening
 • situatieschets
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Check via Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.
 • Als u een vergunning nodig hebt, kunt u de aanvraag meteen online indienen.

Geen vergunning, wel regels

Als u geen vergunning nodig hebt om een (schotel)antenne te plaatsen, moet u zich soms nog wel aan andere regels houden. Denk aan de regels voor veilig en gezond bouwen en de regels in het bestemmingsplan.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente laat u binnen acht weken weten of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Als u een ingewikkeld bouwplan hebt, kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met zes weken verlengen.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de kosten verwijzen wij u naar de tarieventabel die behoort bij de legesverordening. Deze kunt u hieronder vinden bij het onderdeel Lokale regelgeving.

De leges worden berekend aan de hand van de totale bouwkosten. Hierbij wordt uitgegaan van de bouwkosten naar marktwaarden. De leges kunnen hierdoor naar verhouding hoger uitvallen, ook al doet u de plaatsing zelf.
 

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor antenne of schotelantenne plaatsen.

Aanvraag antenne of schotelantenne plaatsen

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Bouwverordening gemeente Aalten

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Verordening leges 2021

  Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie