HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Bodemenergie

Bodemenergie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Met bodemenergie kunnen gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Door gebruik te maken van deze energie helpt u mee fossiele brandstof te besparen. En u helpt de CO2-uitstoot te beperken.
Er zijn 2 systemen om gebruik te maken van deze energie in de bodem:

  • In een open bodemenergiesysteem gebruikt u het grondwater om te koelen of te verwarmen. Grondwater is in de zomer koeler dan de omgeving en in de winter juist warmer.
  • In een gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) gaat water in buizen door de bodem, zonder direct contact met het grondwater.

Als u gebruik wilt maken van deze energie moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U regelt een melding of vergunning voor bodemenergie via het Omgevingsloket online.

Melding

Een melding moet minimaal 4 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem gedaan worden. Doe een melding als:

  • u een gesloten systeem met een vermogen kleiner dan 70 kW bouwt .
  • u een open systeem bouwt dat minder dan 10 m3 grondwater per uur uit de bodem haalt.

Let op: in een gebied met een plan voor bodemenergie kunt u geen melding doen. Daar moet u altijd een vergunning aanvragen.

Vergunning

Een vergunning moet minimaal 8 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem aangevraagd worden. Vraag een vergunning aan als:

  • u een gesloten systeem bouwt met een vermogen groter dan 70 kW.
  • u een open systeem bouwt dat 10 m3 of meer grondwater per uur uit de bodem haalt.
  • u een systeem bouwt in een gebied waarvoor een plan voor bodemenergie geldt.

Blijkt dat er gegevens of berekeningen missen? Dan heeft dat gevolgen voor de behandeltermijn. Het aanleggen van uw systeem kan hierdoor vertraging oplopen.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Sinds 1 juli 2013 moet u het melden als u een gesloten systeem met een vermogen minder dan 70 kW bouwt. Had u al eerder zo’n systeem? Dan is het aan te raden vrijwillig een melding te doen. Wat verder in de grond gebeurt, mag namelijk niet nadelig zijn voor uw bodemenergie. Daarnaast krijgt de gemeente dan een completer beeld van de bodem. Dat helpt om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van bodemenergie.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een melding of vergunning voor bodemenergie aanvragen.

Omgevingsvergunning

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie