HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt de bouwplannen en oude bouwtekeningen tegen betaling inzien of tegen betaling een kopie ontvangen.

Ook kunt u oude tekeningen (dossiers) opvragen via gemeente@aalten.nl. Geeft u daarbij uw naam, voorletters en adres op in verband met het in rekening brengen van de kosten.

U krijgt dan van ons bericht wanneer het dossier voor u klaar ligt, deze kunt u dan inzien.

Eventueel kunt u een kopie van de stukken laten maken tegen betaling.
De prijzen voor het opvragen van een tekening(dossier) en het maken van een kopie kunt u vinden onder het kopje "kosten".

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen enkele dagen na de aanvraag krijgt u van ons bericht wanneer het dossier bij ons ter inzage ligt.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Tarief 2020:
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan € 17,00

Het tarief voor een scan van een in het gemeentearchief berustend stuk per pagina op formaat A0 bedraagt € 17,00.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie