HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Collecte

Collecte

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen houden? U moet dan een melding hiervan doen bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U moet aantonen dat het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel wordt besteed.

De gemeente hanteert voor collectes/huis-aan-huisacties een spreidingsbeleid. Naast de landelijke collectes van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) mag in een woonkern slechts nog 1 andere collecte/huis-aan-huisactie plaatsvinden. Dit kan betekenen dat u in bepaalde periodes niet kunt collecteren of huis-aan-huisacties kunt houden. Tevens kan het zijn dat een week voor of na u eenzelfde soort actie plaatsvindt. Uiteraard willen wij dit voorkomen.

Bel daarom altijd met ons (0543) 49 33 33 wanneer u voornemens bent een collecte/huis-aan-huisactie te organiseren, zodat we in goed overleg een passende oplossing kunnen vinden.

U moet uw melding uiterlijk drie weken van te voren indienen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U moet uw melding uiterlijk drie weken van te voren indienen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan de melding van een collecte of een huis-aan-huisactie zijn geen kosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

U kunt de melding meteen afhandelen. Klik op onderstaande link om naar de formulieren te gaan. U kunt daar een formulier downloaden dat u schriftelijk invult en per post opstuurt naar de gemeente, maar u kunt daar ook een elektronisch formulier invullen dat u rechtstreeks naar de gemeente stuurt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening Aalten 2015

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie