HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Demonstratie of protestactie houden

Demonstratie of protestactie houden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden, ongeacht de inhoud. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Wilt u zo’n bijeenkomst organiseren? Dan meldt u dit vooraf bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als u een betoging op een openbare plaats wilt organiseren, bent u verplicht dit aan de gemeente te melden (kennisgevingsplicht). Een betoging c.q. openbare manifestatie moet minimaal 72 uur voor het plaatsvinden ervan door middel van een formulier bij de burgemeester worden gemeld.

Los van de vrijheid op openbare manifestaties, kan de burgemeester voorwaarden aan een betoging verbinden. Hij kan deze zelfs verbieden als de openbare orde in het gedrang komt.

Het is belangrijk dat de demonstratie de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers in gevaar brengt. Overleg daarom van tevoren met de gemeente, de politie en eventueel de brandweer. Zij zorgen voor bijvoorbeeld dranghekken en wegafsluitingen, EHBO en eventueel begeleiding door agenten.

Wanneer mag de gemeente een demonstratie verbieden?

 • U hebt uw demonstratie te laat gemeld bij de gemeente.
 • U hebt de gemeente niet op tijd de vereiste informatie gegeven.
 • In het belang van het verkeer en de verkeersveiligheid.
 • Om te voorkomen dat er opstootjes en agressie ontstaat.
 • Om de gezondheid te beschermen.

De inhoud van een demonstratie mag nooit de reden zijn voor een beperking of verbod.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De kennisgeving van het voornemen tot het houden van een betoging op een openbare plaats moet u doen aan de burgemeester.

U meldt uw manifestatie bij de gemeente. Geef de gemeente de volgende gegevens:

 • uw naam en adres
 • het doel van de bijeenkomst
 • datum van de bijeenkomst
 • hoe laat de bijeenkomst start en eindigt
 • de plaats en/of de route
 • aantal personen dat u verwacht
 • maatregelen die u als organisator neemt om de bijeenkomst goed te laten verlopen

De gemeente kan voorwaarden verbinden aan de bijeenkomst. De gemeente kan uw manifestatie ook verbieden.

U meldt uw demonstratie bij de gemeente. Doe dit minstens 48 uur voordat u de bijeenkomst houdt. Geef de gemeente de volgende informatie:

 • uw naam en adres
 • het doel van de bijeenkomst
 • datum van de bijeenkomst
 • hoe laat de bijeenkomst start en eindigt
 • de plaats en/of de route
 • aantal personen dat u verwacht
 • maatregelen die u als organisator neemt om de bijeenkomst goed te laten verlopen
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan de melding zijn geen kosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Algemene Plaatselijke Verordening Aalten 2015

  Raadpleeg hier de verordening.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

U kunt de kennisgeving meteen afhandelen. Klik op onderstaande link om naar de formulieren te gaan. U kunt daar een formulier downloaden dat u schriftelijk invult en per post opstuurt naar de gemeente, maar u kunt daar ook een elektronisch formulier invullen dat u rechtstreeks naar de gemeente stuurt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie