HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Demonstratie of protestactie houden

Demonstratie of protestactie houden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden, ongeacht de inhoud. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Wilt u zo’n bijeenkomst organiseren? Dan meldt u dit vooraf bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als u een betoging op een openbare plaats wilt organiseren, bent u verplicht dit aan de gemeente te melden (kennisgevingsplicht). Een betoging c.q. openbare manifestatie moet minimaal 72 uur voor het plaatsvinden ervan door middel van een formulier bij de burgemeester worden gemeld.

Los van de vrijheid op openbare manifestaties, kan de burgemeester voorwaarden aan een betoging verbinden. Hij kan deze zelfs verbieden als de openbare orde in het gedrang komt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De kennisgeving van het voornemen tot het houden van een betoging op een openbare plaats moet u doen aan de burgemeester.

U meldt uw manifestatie bij de gemeente. Geef de gemeente de volgende gegevens:

  • uw naam en adres
  • het doel van de bijeenkomst
  • datum van de bijeenkomst
  • hoe laat de bijeenkomst start en eindigt
  • de plaats en/of de route
  • aantal personen dat u verwacht
  • maatregelen die u als organisator neemt om de bijeenkomst goed te laten verlopen

De gemeente kan voorwaarden verbinden aan de bijeenkomst. De gemeente kan uw manifestatie ook verbieden.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan de melding zijn geen kosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Grondrecht

De vrijheid van betoging en vergadering is een grondwettelijk recht in Nederland. Enige voorwaarde is dat u de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers niet in gevaar brengt. Hierop moet de gemeente letten, vandaar dat u dit moet melden.

Wat is een manifestatie?

Een manifestatie is het openlijk en in groepsverband optreden om aan gemeenschappelijk gedeelde gedachten, gevoelens of wensen op religieus, politiek of maatschappelijk gebied in het openbaar uiting te geven. Een manifestatie moet een vreedzaam karakter hebben en de meningsuiting moet voorop staan.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening Aalten 2015

    Raadpleeg hier de verordening.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

U kunt de kennisgeving meteen afhandelen. Klik op onderstaande link om naar de formulieren te gaan. U kunt daar een formulier downloaden dat u schriftelijk invult en per post opstuurt naar de gemeente, maar u kunt daar ook een elektronisch formulier invullen dat u rechtstreeks naar de gemeente stuurt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie