HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Geluidswagen gebruiken

Geluidswagen gebruiken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het is verboden om met een geluidswagen door de straten te rijden om oproepen te doen of om muziek te laten horen. Als u toch een geluidswagen wilt gebruiken, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U  mag geen (geluids)overlast veroorzaken voor omwonenden. De gemeente behoudt te allen tijde haar taak om de openbare orde en veiligheid te handhaven.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Waarom u met een geluidswagen wilt rijden.
  • Datum en tijdstip waarop u de geluidswagen wilt gebruiken.
  • De route van de geluidswagen.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Tarief 2020:
Ontheffing voor het gebruiken van een geluidswagen € 12,65

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie