HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Gemeentegrond gebruiken

Gemeentegrond gebruiken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u gemeentelijke grond in gebruik nemen, voor bijvoorbeeld de opslag van bouwmaterialen of het plaatsen van een container? Dien hiervoor een verzoek in bij de gemeente. Gaat de gemeente akkoord, dan blijft zij eigenaar van de grond, maar krijgt u het recht om de grond voor een vastgesteld doel te gebruiken. De gemeente kan voorwaarden verbinden aan dit gebruik.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een situatieschets van de grond
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

 • waarvoor u de grond wilt gebruiken
 • van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken

U kunt hiervoor gebruik maken van een pdf-formulier, dat u hiernaast kunt downloaden, maar u kunt de aanvraag ook meteen online indienen. Zie onderdeel 'Direct regelen'.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten voor een vergunning voor het tijdelijk in gebruik nemen van gemeentegrond zijn voor 2018:

 • tot 1 week € 12,30
 • tot 1 maand € 24,60
 • tot 1 half jaar € 49,20
 • tot 1 jaar € 98,40
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor aanvraag gebruik gemeentegrond.

Aanvraag gebruik gemeentegrond

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Algemene Plaatselijke Verordening Aalten 2015

  Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie