HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Hondenbelasting

Hondenbelasting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt hondenbelasting als u een hond hebt. Meld uw hond aan bij de gemeente. U krijgt dan een keer per jaar een aanslag hondenbelasting van de gemeente.

Voor een (blinden)geleidehond hoeft u geen belasting te betalen. Ook voor honden, die in een asiel verblijven en voor puppies jonger dan 3 maanden (als deze bij de moederhond verblijven) betaalt u geen hondenbelasting.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Procedure

 1. U bent verplicht om, binnen de door uw gemeente gestelde termijn, aan de gemeente door te geven dat u houder van één of meerdere honden bent geworden. De gemeente beschikt over formulieren waarop u dit kunt vermelden.
 2. Op grond van uw informatie stuurt de gemeente aan de hoofdbewoner een jaarlijkse aanslag.
 3. Indien u uw hond(en) niet aanmeldt, kan de gemeente u achteraf (naar aanleiding van onderzoek door een hondencontroleur) alsnog aanslaan.

Bezwaar

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Het bezwaarschrift richt u aan de Heffingsambtenaar van de gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten.

Let op! Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De hondenbelasting 2021 bedraagt per belastingjaar:

 • per hond € 63,50
 • voor een kennel € 190,50

De hondenbelasting 2020 bedraagt per belastingjaar:

 • per hond € 62,00.
 • voor een kennel € 186,00.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Voor de controle op de hondenbelasting wordt een hondenpenning verstrekt. Aan de hand van deze penning kan de hondenwachter eenvoudig zien of voor de hond hondenbelasting wordt betaald. Na aanmelding van uw hond wordt de penning zo spoedig mogelijk toegezonden. Indien u uw hond afmeldt moet u de penning weer inleveren (gemeente Aalten, team Informatiebeheer, Postbus 119, 7120 AC Aalten). Zodra de penning ontvangen is zult u voor het resterende gedeelte van het jaar een vermindering van de opgelegde aanslag ontvangen.

Verlies hondenpenning

Bij verlies of beschadiging kunt u een nieuwe hondenpenning aanvragen bij de gemeente. Voor de kosten, die hieraan verbonden zijn, krijgt u een nota. In 2021 betaalt u € 10,30. Jaarlijks wordt een nieuw tarief vastgesteld.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor aan- of afmelden hond voor de hondenbelasting.

Aan- of afmelden hond voor de hondenbelasting

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening hondenbelasting 2021

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2017

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie