HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u informatie over het beleid of besluiten van de gemeente wilt opvragen, doet u een Who-verzoek. Who staat voor de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet houdt in dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. De informatie die u via een Who-verzoek krijgt, mag u bovendien opnieuw gebruiken. U dient een Who-verzoek in bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient het Who-verzoek in bij de gemeente. In het Who-verzoek moet het volgende staan:

  • Uw adres¬†en uw handtekening.
  • De vermelding dat het om een Who-verzoek gaat.
  • Zo precies mogelijke beschrijving¬†welke informatie u wilt hergebruiken en eventueel hoe lang u deze informatie wilt hergebruiken.
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bij de gemeente bezwaar maken.
  • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie