HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Luchtruim gebruiken

Luchtruim gebruiken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het is verboden om met een vliegtuig(je) op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Als u dat toch wilt, dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie. 

Vliegen met een drone

Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone.

Ballons

U hebt meestal toestemming nodig als u een ballon of ballons in de buurt van een vliegveld wilt oplaten. Dit geldt ook voor zweefvliegterreinen. De toestemming kan worden geweigerd als het luchtverkeer verstoord kan worden. Bijvoorbeeld als de windrichting de vaart van de ballon(s) beïnvloedt.

Wilt u gebruik maken van een burgerluchthaven conform de Regelgeving burgerluchthavens? Dan heeft u een (ontheffing) verklaring van geen bezwaar van de burgemeester nodig.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt een ontheffing aan bij de provincie waar u wilt landen en/of opstijgen. U kunt een aanvraagformulier krijgen bij de provincie.

Ballons oplaten

U vraagt toestemming voor het oplaten van ballons als u ballons wilt oplaten in de buurt van een vliegveld of zweefvliegterrein. Deze regels gelden voor:

 • Kleine vrije ballon
  een ballon of combinatie van ballons van ten hoogste 2 m of met een inhoud van ten hoogste 4 m³.

 • Sfeerballon 
  kleine vrije ballon, of combinatie van kleine vrije ballons, waarvan de hoogte of de breedte niet meer dan 75 cm bedraagt.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • De provincie beslist binnen 4 weken over uw aanvraag.
 • De ontheffing is maximaal 12 dagen per jaar geldig.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Als u de ontheffing hebt gekregen moet u de Inspectie Leefomgeving en Transport informeren. Dit doet u door uiterlijk 24 uur van tevoren een melding te sturen naar: meldingtug@ivw.nl. Geef in uw melding de volgende informatie:

 • voor welk terrein u ontheffing hebt gekregen;
 • op welke tijden u gaat vliegen;
 • beschrijving van de activiteit.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie