HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Milieu, vergunning of melding

Milieu, vergunning of melding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente.

Vergunning of melding

U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 1. Wanneer uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, gelden er algemene milieuregels. Via het tabblad Direct regelen kunt u achterhalen of uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt en er een melding moet worden gedaan bij de gemeente. Zodra u alle voor u relevante vragen hebt beantwoord komt u in een samenvattend scherm waarin u het voor u geldende voorschriftenpakket kunt downloaden.
 2. Een omgevingsvergunning is een beschikking van de gemeente (of een ander overheidsorgaan) waarbij de gemeente (of een ander overheidsorgaan) aan de aanvrager (meestal een bedrijf) toestemming verleent om iets te doen dat normaal verboden is op grond van de Wet milieubeheer.
 3. Aan een omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.
 4. Het handelen zonder omgevingsvergunning en het handelen in strijd met de vergunning is strafbaar. 
 5. Of u een omgevingsvergunning moet aanvragen kunt u zelf achterhalen door de vergunningcheck te doen in omgevingsloket bij tabblad Direct regelen.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Zowel op het digitale als het papieren formulier kunt u zien welke gegevens we van u nodig hebben. Het gaat hier bijvoorbeeld om uw naam en uw adres, het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het bedrijf (door middel van duidelijke plattegrondtekeningen) en de aard van het bedrijf.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Check via de AIM of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Vergunning aanvragen

 • Overleg met de gemeente over uw plannen, vóórdat u de vergunning aanvraagt.
 • Vraag een vergunning aan via Omgevingsloket online.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 • Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag.
 • Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven aan de gemeente. Geef hierbij aan waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit.
 • U ontvangt bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.

Melding doen

 • Doe de melding minimaal 4 weken voordat u start met uw activiteiten.
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding.
 • Als uw melding niet compleet is, kan de gemeente u om aanvullende informatie vragen.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

 • Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

U kunt 4 weken na uw melding met uw activiteiten beginnen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor het indienen van een milieumelding of het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning zijn geen leges verschuldigd.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een check doen activiteitenbesluit internet module of omgevingsvergunning aanvragen.

Activiteitenbesluit internet Module (AIM)

Omgevingsvergunning

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.


 

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie