HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of raadpleeg de brochure.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Vaak hebt u een vergunning nodig voor veranderingen of onderhoud aan gebouwde monumenten. Gebouwde monumenten zijn gebouwen, parken of standbeelden die als monument aangewezen zijn door Rijk of gemeente.

Wilt u werkzaamheden uitvoeren aan een monument ? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig voor de volgende werkzaamheden:

 • slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van (een deel) van het monument
 • herstellen of (laten) gebruiken van het monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

Geen vergunning nodig

U hebt géén vergunning nodig voor normaal onderhoud aan  een monument. Het gaat dan om werkzaamheden die ervoor zorgen te behouden wat er is.
U hebt ook géén vergunning nodig als de monumentale waarde niet lager wordt door de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken of vervangen van dakpannen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • Uw DigiD als u een particuliere eigenaar bent.
 • Uw eHerkenning als u als ondernemer eigenaar bent.
 • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
 • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
 • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
 • Gedetailleerde beschrijving van het monument.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vooroverleg

Neem vóórdat u de vergunning aanvraagt, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Aanvragen vergunning

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier dan ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

 • Vul het aanvraagformulier volledig in
 • Voeg tekeningen toe van de bestaande en de nieuwe situatie
 • Dien de aanvraag digitaal in.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Aanvraag vergunning gemeentelijke monumenten

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Aanvraag vergunning rijksmonumenten

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
Vraagt de gemeente advies aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed? Dan ontvangt u binnen 26 weken bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Grote verbouwing

 • Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Beschermde stads- en dorpsgezichten

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Vergunning archeologisch monument

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. U vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening op de Commissie Cultureel Erfgoed gemeente Aalten 2017

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Erfgoedverordening gemeente Aalten 2017

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Verordening stimuleringslening instandhouding gemeentelijke monumenten gemeente Aalten 2012

  Raadpleeg hier de verordening.

U vindt hier informatie over: "Openb. documenten"

Openb. documenten

U vindt hier informatie over: "Maak een afspraak"

Maak een afspraak

Wilt u niet het risico lopen dat u een tijdje moet wachten in ons Klant Contact Centrum? Maak dan een afspraak!

In de online agenda kunt u zelf een afspraak inplannen voor het tijdstip dat uzelf het beste uitkomt. Maak hier uw afspraak.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie