HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Nederlander worden door naturalisatie

Nederlander worden door naturalisatie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als u Nederlander wilt worden door naturalisatie, kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

Bekijk van tevoren de voorwaarden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zo bent u goed voorbereid.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort
 • uw geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

Let op!

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat dan de documenten eerst vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in.
 • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
 • U betaalt de kosten.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' zal afleggen. Hiermee verklaart u dat u weet dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
 • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

Als u wordt genaturaliseerd krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor een officiële bijeenkomst. Deze bijeenkomst heet de naturalisatieceremonie. U moet hieraan meedoen. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Dan krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de IND.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten moeten bij de aanvraag worden voldaan, bij voorkeur via een pinbetaling. Wilt u weten hoe hoog de kosten voor u zijn? Neem dan contact op met de vakafdeling Burgerzaken.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Als u foute informatie gegeven heeft of belangrijke informatie achterhoudt, dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken.

Hierdoor kunt u staatloos worden.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de IND: www.ind.nl

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie