HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Ondersteuning voor mantelzorgers

Ondersteuning voor mantelzorgers

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Een mantelzorger kiest hier niet voor, het overkomt die persoon, omdat hij of zij een emotionele band heeft met de zorgvrager. Mantelzorg overstijgt de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar. Er wordt gesproken van mantelzorg wanneer de zorgperiode tenminste drie maanden duurt en/of een intensiteit heeft van tenminste 8 uur per week. De hulp is langdurig en wordt in de loop van de tijd vaak intensiever. Door het verlenen van zorg kan het persoonlijke leven van mantelzorgers in de knel komen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Mantelzorgers uit de gemeente Aalten kunnen gebruik maken van de volgende professionele ondersteuningsmogelijkheden:

VIT-hulp bij mantelzorg

VIT-hulp bij mantelzorg biedt met haar regionale en lokale Steunpunten hulp aan mantelzorgers. Het belangrijkste werkveld van de VIT is het ondersteunen van de mantelzorgers. Dat kan gaan om hulp bij praktische zaken of regeltaken, of om de inzet van een professionele vrijwilliger om de zorg even over te nemen. Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum, Hofstraat  8 in Aalten.  Iedere vrijdagmorgen van 11.00 – 12.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom, de mantelzorg-consulent, aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten van VIT leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl. U kunt ook bellen met VIT-hulp bij mantelzorg op werkdagen van 9.00 – 15.00 uur op telefoonnummer (0544) 82 00 00.

GGNet

Mantelzorgers van mensen met een psychiatrische beperking kunnen daarnaast ondersteuning krijgen van GGNet. Meer informatie over het ondersteuningsaanbod van GGNet vindt u op http://www.ggnet.nl/.

Maak als mantelzorger tijdig gebruik van de ondersteuningsmogelijkheden. Als een mantelzorger tijdig voldoende ondersteuning om zich heen verzamelt, kan overbelasting worden voorkomen! 
U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie