HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Onroerend goed, beperkingen

Onroerend goed, beperkingen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wie een huis of een stuk grond koopt, wil weten wat hij wel of niet mag of wat er mee moet. Zo kan de status als monument of de plicht tot bodemsanering de mogelijkheden beperken. Via de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) wordt de registratie van de beperkingen verbeterd zodat de kopers of eigenaren makkelijker inzicht hebben in de beperkingen die voor hun gebouw of stuk grond gelden. U kunt bij de gemeente deze beperkingen opvragen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Alle beperkingen staan in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

De gemeentelijke beperkingen kunt u ook bij de gemeente bekijken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

U kunt aan de balie "meekijken" op het scherm of de ingeschreven stukken doornemen. Deze vorm van inzage is gratis. De gemeente mag hiervoor geen kosten in rekening brengen, en uitsluitend de gemeentelijke beperkingen tonen. In het verlengde hiervan kan iemand om een afschrift of uittreksel van de informatie die hij heeft ingezien vragen.

Dat kan dus zowel gaan om een kopie van een ingeschreven brondocument, als om een "printje" van de informatie uit de registratie. Desgewenst kan zo'n afschrift worden gewaarmerkt. Op het verkrijgen van afschriften, uittreksels en verklaringen is de gemeentelijke legesverordening van toepassing.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie