HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Organisatiesubsidie

Organisatiesubsidie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Op basis van de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten verstrekt de gemeente organisatiesubsidies aan kleinere vrijwilligersverenigingen/organisaties op het brede sociaal-maatschappelijke terrein. Het betreft in omvang beperkte jaarlijkse subsidiebedragen, die bestedings- en verantwoordingsvrij zijn.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de bestaande Subsidiebeleidsregels ook voor het jaar 2021 van toepassing te verklaren. Een voorstel voor nieuwe subsidiebeleidsregels zal pas worden geformuleerd zodra er meer duidelijkheid bestaat over het nieuwe integrale beleidskader op het sociaal domein.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Heeft uw organisatie de afgelopen jaren (2015-2020) een organisatiesubsidie of een startsubsidie van de gemeente ontvangen, dan kunt u ook voor het komende jaar in aanmerking komen voor een organisatiesubsidie. Hiervoor moet u wel een nieuwe aanvraag indienen. Uw aanvraag zal in eerste instantie alleen van toepassing zijn op het komende subsidiejaar 2021. U vindt het e-formulier ‘aanvraag organisatiesubsidie’ onder het tabblad ‘direct regelen’. Vergeet u vooral niet de voor u vereist gestelde bijlagen bij te voegen, voordat u de aanvraag online verzend.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Om in 2021 wederom voor een organisatiesubsidie in aanmerking te komen dient uw organisatie in ieder geval:

  1. rechtspersoonlijkheid te bezitten, dan wel een daarmee vergelijkbare organisatiegraad aan te kunnen tonen;
  2. maatschappelijke activiteiten te organiseren die de zelfredzaamheid, leefbaarheid en/of de participatie van de Aaltense burgers bevordert binnen één of meerdere van de in de subsidiebeleidsregels beschreven beleidsterreinen;
  3. te beschikken over statuten en financiële jaarstukken;
  4. ook in (een deel) van de periode 2015-2020 al in aanmerking te zijn gekomen voor een  organisatiesubsidie of startsubsidie.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Voor de nadere randvoorwaarden voor het aanvragen en verkrijgen van een structurele organisatiesubsidie verwijzen wij u naar de Algemene Subsidieverordening Gemeente Aalten 2015 en de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten (2015-2021).

Als uw vereniging/organisatie nog geen structureel organisatiesubsidie ontvangt?

Als uw vereniging/organisatie nog niet in de meerjarige subsidiebeleidsregels staat opgenomen en daarom ook nog geen organisatiesubsidie ontvangt kunt u eventueel gebruik maken van de mogelijkheid om een startsubsidie aan te vragen. Hiervoor dient u het standaard aanvraagformulier voor een projectsubsidie in te dienen. Indien uw vereniging/organisatie op het moment van nieuwe vaststelling van het subsidiebeleid nog steeds actief is, zult u automatisch opgenomen worden in de nieuwe subsidiebeleidsregels. Dit  uiteraard zolang er geen sprake is van relevante beleidswijzigingen.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor organisatiesubsidie.

Aanvragen organisatiesubsidie

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Subsidiebeleidsregels welzijn gemeente Aalten 2015-2021

    Raadpleeg hier de beleidsregels.

  • Algemene Subsidieverordening gemeente Aalten 2015

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie