HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente kan u dan helpen met een bijdrage of vergoeding voor bijvoorbeeld:

 • een koelkast of wasmachine
 • vervoerskosten
 • sport of andere activiteiten voor uw kind(eren)
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Voeg bij uw verzoek kopieën van:

 • een recent loonstrookje;
 • het laatste afschrift van uw bank- en spaarrekeningen;
 • bewijzen van bezit, bijvoorbeeld het polisblad van uw lijfrente, eigendomsbewijs van uw woning en kentekenbewijs van uw auto.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U dient een verzoek in bij de gemeente.
 • Informeer ook naar de mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of individuele inkomenstoeslag.
U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels armoedebeleid gemeente Aalten 2018

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

 • Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

  Raadpleeg hier de verordening.

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

Is uw financiële situatie gewijzigd? Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor financiële steun van uw gemeente of het rijk? Bereken met de rekenmodule uw recht op toeslagen en vergoedingen.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie