HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Rioolheffing

Rioolheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing verschuldigd. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een pand (of een zelfstandig gedeelte daarvan) van waaruit afvalwater direct of indirect op de riolering wordt afgevoerd. De inkomsten van de rioolheffing worden gebruikt voor het beheer, het onderhoud en de vervanging van het rioolstelsel.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U ontvangt géén rechtstreekse aanslag rioolheffing van de gemeente Aalten maar deze wordt via de Waternota van Vitens NV aan u opgelegd en geïnd.

In de voorschotbedragen die u aan Vitens NV betaalt is ook een gedeelte van de rioolheffing opgenomen. In de jaarlijkse afrekening van Vitens NV wordt dan naast het waterverbruik een afrekening van de rioolheffing gemaakt.

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de afrekening van Vitens N.V. bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift richt u aan de Heffingsambtenaar van de gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten.

Uw rioolheffing/gegevens online raadplegen en beheren

Via Mijn Vitens kunt u online uw financieel overzicht raadplegen. U kunt daar ook direct zaken regelen, zoals het doorgeven van de meterstand en het wijzigen van betaalgegevens, termijnbedragen en contactgegevens. Nog geen account bij Vitens? U kunt zich hier registreren.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De tarieven 2019 zijn bij een waterverbruik van

  • 0 tot en met 2.500 m3 € 1,34 per m3
  • 2.501 m3 tot en met 5.000 m3 € 1,34 per m3 voor de afvoer tot en met 2.500 m3 vermeerderd met € 1,02 per m3 voor de afvoer boven de 2.500 m3
  • 5.001 m3 of meer € 1,34 per m3 voor de afvoer tot en met 2.500 m3 vermeerderd met € 1,02 per m3 voor de afvoer boven de 2.500 m3 tot en met 5.000 m3 en vermeerderd met € 67,58 voor elke volle eenheid van 1.000 kubieke meter afvalwater boven de 5.000 m3.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening rioolheffing 2019

    Raadpleeg hier de verordening.

  • Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2017

    Raadpleeg hier de beleidsregels.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie