HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Seksbedrijf starten

Seksbedrijf starten

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Seksinrichtingen zijn niet (meer) verboden bij de wet. Het is echter verboden om zonder vergunning van het college een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren.
Als u een seksinrichting of escortbedrijf wilt exploiteren, dient u te voldoen aan de bepalingen zoals die door de gemeente zijn vastgelegd.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De inrichting van het pand moet voldoen aan verschillende regels. Ook voor u als ondernemer gelden er nadere regels:

 • de voorwaarden uit het bestemmingsplan
 • omgevingsvergunning (vanwege brandveiligheid of (ver)bouwplannen)
 • eventueel een Drank- en Horecavergunning
 • een exploitatievergunning in verband met openbare orde en gedragseisen
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de eigenaar en de eventuele beheerder(s).
 • Een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de Belastingdienst.
 • Een huur- of koopcontract van de locatie van het seksbedrijf.
 • Eventueel een situatieschets en een plattegrond van de locatie.
 • Een bedrijfsplan.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente. Geef daarbij:

 • een omschrijving van het bedrijf;
 • de naam en het adres van het bedrijf;
 • de naam en contactgegevens van de eigenaar en de eventuele beheerder(s).

Informeert u ook of het bestemmingsplan de vestiging van een seksbedrijf mogelijk maakt.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Tarief 2020:

Voor het verlenen van een exploitatievergunning seksbedrijf wordt € 822,10 aan leges in rekening gebracht.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Algemene Plaatselijke Verordening Aalten 2015

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Verordening leges 2020

  Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie