HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Tijdelijk voorwerp plaatsen in openbare ruimte

Tijdelijk voorwerp plaatsen in openbare ruimte

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wanneer u tijdelijk gemeentelijke grond in gebruik wilt nemen voor bijvoorbeeld de opslag van bouwmaterialen of het plaatsen van een steiger of container, dan dient u een ontheffing bij de gemeente aan te vragen. Gaat de gemeente akkoord, dan blijft zij eigenaar van de grond, maar krijgt u het recht om de grond tijdelijk voor een vastgesteld doel te gebruiken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente verbindt algemene voorschriften aan het tijdelijk gebruik van gemeentegrond. Deze staan hieronder weergegeven. Afhankelijk van het soort gebruik kunnen nadere voorschriften gesteld worden.

 1. Het object mag niet langer blijven staan dan voor de uit te voeren werkzaamheden strikt noodzakelijk is.
 2. Het object moet dag en nacht goed zichtbaar zijn, onder meer door het aanbrengen van retro-reflecterende stroken en eventueel verlichting.
 3. Indien de bruikbaarheid van de openbare ruimte door de materialen wordt versperd dient u de door ons aangegeven verkeersmaatregelen te treffen.
 4. Indien aantoonbaar schade aan de openbare ruimte wordt veroorzaakt door het plaatsen van de materialen is dit voor uw rekening.
 5. De veiligheid voor de weggebruikers dient altijd te worden gewaarborgd.
 6. Er dient in principe voldoende ruimte vrij te blijven voor voetgangers en rolstoelgebruikers.
 7. Het terrein dient na afloop in de oorspronkelijke staat te worden achtergelaten.
 8. Alle aanwijzingen en bevelen gegeven door de politie en/of gemeente in het belang van de openbare orde en/of veiligheid dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt aan de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

 • De reden waarvoor u de grond wilt gebruiken;
 • De locatie;
 • De begin- en einddatum van wanneer u de grond wilt gebruiken;
 • Een situatieschets van de grond.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten voor een vergunning voor het tijdelijk in gebruik nemen van gemeentegrond in 2021 zijn:

 • Tot 1 week € 12,95
 • Tot 1 maand € 25,90
 • Tot een half jaar € 51,85
 • Tot 1 jaar € 103,70

De kosten voor een vergunning voor het tijdelijk in gebruik nemen van gemeentegrond in 2022 zijn:

 • Tot 1 week € 13,25
 • Tot 1 maand € 26,50
 • Tot een half jaar € 53,10
 • Tot 1 jaar € 106,25
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor aanvraag gebruik gemeentegrond.

Aanvraag gebruik gemeentegrond

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie